Medlemsbrev

Botniaseniorerna ordnar en regional träff i Lappfjärd 17.10.2023

Vi samlades till information om äldrepolitiska programmet, äldrerådens verksamhet och information om pensionärsförbundet.Läs mera »
Gunilla Jusslin
02.03.2024 kl. 16:25

Årsmötet i Bennäs 19.2.2024

i år samlades vi i Bennäs.Läs mera »
Gunilla Jusslin
02.03.2024 kl. 16:16

Årsmöte 19.2.2024

Årsmötet ordnades i år i Bennäs.Läs mera »
Gunilla Jusslin
02.03.2024 kl. 16:08

Botniaseniorernas årsmöte 19.2.2024

Årsmötet ordnades i år i Bennäs.Läs mera »
Gunilla Jusslin
02.03.2024 kl. 15:59

Årsmöte 19.2.2024 i Bennäs

Vi började året med ett styrelsemöte i januari där vi planerade årsmötet.Läs mera »
Gunilla Jusslin
02.03.2024 kl. 15:48

Organisationskonferensen 13.1.2024

Material från konferensenLäs mera »
Björn Fant
23.02.2024 kl. 18:52

Likvärdiga tjänster i hela välfärdsområdet – ”vi efterlyser en konsekvensbedömning för skärgården”

Varha har presenterat ett förslag till principer för hur servicenätet för boendetjänster ska se ut i framtiden. I korthet är planen att öka andelen stödtjänster i hemmet, familjevård och gemenskapsboende samt att minska andelen serviceboende med heldygnsomsorg.Läs mera »
Kjell Wennström
16.02.2024 kl. 20:43

Varför ska det vara så svårt att få tid till en läkare?

Enligt en studie som baserar sig på offentliga källor konstaterar Kauppalehti att hv-centralläkarna år 2000 tog emot i snitt 14,4 patientbesök under en arbetsdag. År 2021 var antalet 5,4 besök, det vill säga en minskning med över 60 procent. Vilket är ungefär det samma som hemsjukvården klarar idag, 4–6 patienter per arbetspass.Läs mera »
Kjell Wennström
13.01.2024 kl. 09:30

Spårväg eller ej?

Jan-Erik Wiik och Nicke Wulff försöker i sina insändare (ÅU 12.12 resp. 16.12) i god ”Russelsk anda” argumentera för varför staden bör satsa på spårväg. Läs mera »
Kjell Wennström
22.12.2023 kl. 09:24

Desinformation eller falsk information?

Samhället verkar ha en övertro till det fantastiska med internet som den allt överskuggande informationskanalen. Visst är nätet många gånger en bra informationskanal med sina olika sökmaskiner. Tyvärr ger de dock lite olika svar och resultat. Den stora frågan är och blir - var hittar vi korrekt information? Måste man bli nörd för att klara sig i framtiden eller räcker det med vanligt bondförnuft?Läs mera »
Kjell Wennström
08.12.2023 kl. 20:28