Medlemsbrev

Seniorernas taltur i den allmänpolitiska debatten på partidagen 2024

Vi kan nästan dagligen läsa eller höra om hur boende-enheter som måste dra ner på verksamheten eller till och med stänga på grund av personalbrist. Läs mera »
Kjell Wennström
15.06.2024 kl. 15:10

En SFP-röst i Bryssel är viktig även för seniorerna

EU-valet. Seniorförbundets styrelse träffades i Helsingfors 24.5. Efter mötet ordnades en EU-valpanel med EU-kandidaten Anton Nilsson, förbundets ordförande och två vice ordförande.Läs mera »
Kjell Wennström
04.06.2024 kl. 09:03

Ordförande Kjell Wennströms inlägg i den allmänpolitiska debatten vid partifullmäktige 25.5

Seniorerna har valt som sitt motto att “alla ska kunna vara delaktiga och ha möjlighet att påverka” - även på äldre dar. Men det är nog faktiskt ett motto som gäller oss alla - gammal som ung, man som kvinna osv. Läs mera »
Kjell Wennström
25.05.2024 kl. 13:58

Nedskärningar i välfärden

I årets rambudgetsförhandlingar har behovet av nedskärningar på ytterligare 3 miljarder euro kommit upp. Vilket i huvudsak torde bero på de räntehöjningar som gjordes på statsskulden senaste år. Vi blir alltså påminda om att statsskulden borde minskas, men nedskärningarna i statens utgifter är en smärtsam process. Vi vill inte bli av med uppnådda förmåner. En viktig princip i nedskärningarna är jämlikhetsprincipen och en annan är att värna om dem som har de minsta inkomsternaLäs mera »
Kjell Wennström
11.05.2024 kl. 07:08

Verksamhetsplan 2024

Botniaseniorerna ordnar seniorförbundets årsmöte i år.Läs mera »
Gunilla Jusslin
18.04.2024 kl. 21:00

Årsmötet i Bennäs 19.2.2024

I år ordnades årsmötet i norr regionen.Läs mera »
Gunilla Jusslin
02.04.2024 kl. 13:40

Pressmeddelande

Svenska Folkpartiets seniorförbund, Svenska Seniorer i Finland valde Kjell Wennström till ordförande för verksamhetsåret 2024 vid föreningens årsmöte i Vasa.Läs mera »
Kjell Wennström
22.03.2024 kl. 09:31

Pressmeddelande

Kjełl Wennström ställer sig till förfogande för omval till ordförande för Svenska Seniorer i Finland.Läs mera »
Kjell Wennström
10.03.2024 kl. 09:27

Botniaseniorerna ordnar en regional träff i Lappfjärd 17.10.2023

Vi samlades till information om äldrepolitiska programmet, äldrerådens verksamhet och information om pensionärsförbundet.Läs mera »
Gunilla Jusslin
02.03.2024 kl. 16:25

Årsmöte 19.2.2024 i Bennäs

Vi började året med ett styrelsemöte i januari där vi planerade årsmötet.Läs mera »
Gunilla Jusslin
02.03.2024 kl. 15:48