seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Simonsgatan 8 A
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2018-2019

Ralf Skåtar

 

Sekreterare

Kjell Wennström
kjell.wennstrom@sfp.fi

Aktuellt

Resolution från årsmötet

31.03.2016 kl. 22:44

Höjningen av klientavgifter inom hälso- och sjukvården leder till högre kostnader för samhället – inte lägre

Regeringen meddelade i november att kommunerna kan höja klientavgifterna för hälso- och sjukvårdsservice med upp till 30 procent. Svenska Seniorer i Finland rf:s förbundsstyrelse anser att höjningen är oacceptabel – den blir katastrofal för dem som redan har det ekonomiskt kärvt.Läs mera »
21.01.2016 kl. 22:25

Vem vårdar vem - äldreomsorg i omvandling

Konferensen Vem vårdar vem - äldreomsorg i omvandling anordnas i Helsingfors i Kommunernas hus, Andra linjen 14, den 22-23.10.2015.Läs mera »
29.09.2015 kl. 12:13

Resolution avgiven av Förbundet Svenska Seniorer i Finland vid årsmötet 2015

Seniorerna har under årens lopp kunnat glädja sig åt smärre förbättringar när det gäller äldre människors välfärd. Ofta har försök att inverka på sakernas gång också lett till besvikelser.Läs mera »
15.06.2015 kl. 08:56

De äldre betalar också

Obs debatt tog upp ett angeläget ämne den 19.2 – äldreomsorg. Mycket som sades var sådant som inte kan säga för ofta, t ex avveckla inte anstaltsplatserna förrän hemvården och andra serviceformer fungerar tillfredsställande. Läs mera »
20.05.2015 kl. 21:34