seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Simonsgatan 8 A
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2018-2019

Ralf Skåtar

 

Sekreterare

Christa Elmgren
christa.elmgren@sfp.fi

Aktuellt

Vem vårdar vem - äldreomsorg i omvandling

Konferensen Vem vårdar vem - äldreomsorg i omvandling anordnas i Helsingfors i Kommunernas hus, Andra linjen 14, den 22-23.10.2015.Läs mera »
29.09.2015 kl. 12:13

Resolution avgiven av Förbundet Svenska Seniorer i Finland vid årsmötet 2015

Seniorerna har under årens lopp kunnat glädja sig åt smärre förbättringar när det gäller äldre människors välfärd. Ofta har försök att inverka på sakernas gång också lett till besvikelser.Läs mera »
15.06.2015 kl. 08:56

De äldre betalar också

Obs debatt tog upp ett angeläget ämne den 19.2 – äldreomsorg. Mycket som sades var sådant som inte kan säga för ofta, t ex avveckla inte anstaltsplatserna förrän hemvården och andra serviceformer fungerar tillfredsställande. Läs mera »
20.05.2015 kl. 21:34

Förslaget till familjevårdslag i behov av förbättringar

Regeringen avgav i november 2014 ett förslag till riksdagen om en reviderad familjevårdslag (RP 256/2014). Propositionen är resultatet av en lång beredningsprocess som fick sin konkreta början i och med en rapport år 2010 av en arbetsgrupp tillsatt av social-och hälsovårdsministeriet (SHM:s utredningar 2010:15). Lagförslaget är avsett att ersätta den familjevårdarlag som stiftades 1992.Läs mera »
19.01.2015 kl. 10:19

Äldreomsorgen full av utmaningar

Förbundet Svenska Seniorer i Finland antog vid sitt första förbundsmöte 20.3 2014 följande resolutionLäs mera »
27.03.2014 kl. 09:37