seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Simonsgatan 8 A
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2018-2019

Ralf Skåtar

 

Sekreterare

Kjell Wennström
kjell.wennstrom@sfp.fi

Aktuellt

Förslaget till familjevårdslag i behov av förbättringar

Regeringen avgav i november 2014 ett förslag till riksdagen om en reviderad familjevårdslag (RP 256/2014). Propositionen är resultatet av en lång beredningsprocess som fick sin konkreta början i och med en rapport år 2010 av en arbetsgrupp tillsatt av social-och hälsovårdsministeriet (SHM:s utredningar 2010:15). Lagförslaget är avsett att ersätta den familjevårdarlag som stiftades 1992.Läs mera »
19.01.2015 kl. 10:19

Äldreomsorgen full av utmaningar

Förbundet Svenska Seniorer i Finland antog vid sitt första förbundsmöte 20.3 2014 följande resolutionLäs mera »
27.03.2014 kl. 09:37

De äldre är mål för samhällets inbesparingar

Uttalande från Svenska Seniorers i Finland förbundsstyrelses möte gällande regeringens sparpaket.Läs mera »
09.12.2013 kl. 17:16