seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Aktuellt

Kjell Wennström ny sekreterare för Förbundet Svenska Seniorer i Finland

Kjell Wennström har utsetts till sekreterare för Förbundet Svenska Seniorer i Finland. Som sekreterare ansvarar Wennström över förbundets praktiska verksamhet och ekonomi. Wennström inleder sitt arbete 14.1.2020.Läs mera »
15.01.2020 kl. 16:27

Partidagen 2019

SFP:s partidag gick av stapeln 7.-9.6. i Vasa. Läs Ralf Skåtars, seniorernas ordförande, anförande här!Läs mera »
27.06.2019 kl. 12:34

Ralf Skåtar omvaldes till förbundsordförande för 2020

Seniorerna valde ny styrelse och godkände verksamhetsplan för år 2020.Läs mera »
01.10.2020 kl. 11:06

Äldrepolitisk diskussion

Förbundsstyrelsens möten hösten 2017 har inletts med en äldrepolitisk diskussion.Läs mera »
22.10.2017 kl. 21:10

Våren 2017

Vi har ett späckat program:Läs mera »
31.01.2017 kl. 14:43