seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Vem vårdar vem - äldreomsorg i omvandling

29.09.2015 kl. 12:13
Konferensen Vem vårdar vem - äldreomsorg i omvandling anordnas i Helsingfors i Kommunernas hus, Andra linjen 14, den 22-23.10.2015.

Samarbetande organisationer är Förbundet Svenska Seniorer i Finland rf., Svenska Pensionärsförbundet rf och Kommunförbundet.

SSF:s seniorer kan anmäla sitt intresse för att delta till hans-olof.kvist@dnainternet.net.

Icke-medlemmar kan anmäla sig på webbplatsen www.kommunerna.net/kurser.