seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Valåret 2017 och annat aktuellt

31.10.2016 kl. 20:15
Beredningen av verksamhetsplanen, valåret 2017, är i full gång. I planerna ingår ett besök till riksdagen, till språkön Tammerfors och till regionen Åbo, samt ett publikt tillfälle, som utlokaliseras till Esbo.

Det äldrepolitiska handlingsprogram, som utarbetats inom FSSF och som antogs på partidagen år 2010, ska omarbetas och utformas i samklang med struktur och ideologi i partiets övriga program. 

Motioner antagna av partidagen 2016
Ur uppföljningsplanen framgår att av totalt 62 motioner knyter 12 motioner an till pensionärer samt vård- och omsorg för äldre. Enligt det politiska dagsläget, oktober 2016, följs motionerna upp via skuggbudgeten.        

Den 8 december är riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin inbjuden till FSSF:s styrelsemöte, som hålls i Helsingfors.