seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Simonsgatan 8 A
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2018-2019

Ralf Skåtar

 

Sekreterare

Kjell Wennström
kjell.wennstrom@sfp.fi

Semiariumet "Kvinnors Pensioner"

27.03.2018 kl. 19:16
Semiariumet "Kvinnors Pensioner" äger rum Måndagen 16.4. kl.17-19.

Förbundet Svenska Senioer arrangerar tillsammans med Svenska Kvinnoförbundet ett seminarium om pensioner, med specifik fokus på kvinnornas pensioner. 

Seminariumet äger rum Måndagen 16.4. på G18, Georgsgatan 18, 00100 i Helsingfors. Lätt servering med kaffe och tilltugg. 

Hjärtligt välkomna!