seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Simonsgatan 8 A
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2018-2019

Ralf Skåtar

 

Sekreterare

Christa Elmgren
christa.elmgren@sfp.fi

Svenska Seniorer missnöjda med att svenska morgonnyheterna på YLE upphör

29.09.2018 kl. 09:03
Uttalande från styrelsemöte i juni 2018. Läs hela uttalandet nedan.


Hösten har börjat göra oss påminda om att sommaren inte varar för evigt. Svenska seniorerna hade vid sitt
senaste möte en träff med Johanna Törn-Mangs, som är chef för svenskspråkiga medier och utgivning på
YLE.
Avsikten med mötet var att Svenska Seniorerna var missnöjda med att de svenska morgonnyheterna hade
upphört.
Johanna Törn-Mangs informerade allmänt om Yles program och målsättningar.
Hon framförde att man gjort undersökningar och kommit fram till att största lyssnarskaran på Yle Vega
och Yle X3M är på morgonen.
Det som folk lyssnar på mest är nyheter och flödessändningar.
Typiskt för radiolyssnandet är att man gör något annat samtidigt som man
lyssnar. Bästa tiden för TV är på kvällen. Numera finns även Yle-Arenan som bjuder på både ljud och
bild samt Yle-konto.
Efter hennes presentation följde en livlig diskussion;
Bl.a. Följande kommentarer gjordes:
- eftersom missnöjet med att nyhetssändningarna i finska morgon-tv lades ned,
förslogs bl.a. att man kunde sända någon tidigare sen nyhetssändning i repris om vi inte har resurser att
göra nya nyheter under natten. -Något påtvingande från finskt håll har inte förekommit att minska på
sändningrna, ansåg hon.
- Kunde vara undervisande för de finskspråkiga.
- spela hela låtar i samband med andakterna och bryt inte av dem i mitten
- önskemål om familjemorgonandakt t.ex. kl.9 och 10, speciellt lördagar.
- tydligare information om vilka program som har svensk textning i tidningarna,
- förslag om svenskspråkiga nyheter i samband med de finska regionala nyheterna
- önskemål om att vi borde bevaka bl.a. Mera lokala aktiviteter som t.ex. FM-serien i "tractor pulling"
- missnöje med musiken i Vega, att det spelas alltför lite klassisk musik och att musiken bryter av pratet
för ofta. -Man försöker tillfredsställa så många som möjligt beträffande musikvalet.
Mötet uttryckete även oro för hur bl.a. vården av funktionshindrade ordnas i en landskapsreform.

Konstaterades att landskapet borde få en särskild nämnd med ansvar för Kårkullas verksamhet. Svensk-
Finland borde uppnå en gemensam målsättning och modell för hur vården av funktionshindrade skal ordnas.

Ralf Skåtar ordf.
Förbundet Svenska Seniorer i Finland