seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Simonsgatan 8 A
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2018-2019

Ralf Skåtar

 

Sekreterare

Kjell Wennström
kjell.wennstrom@sfp.fi

Seniorernas Årsmöte 19.3.

13.02.2019 kl. 10:21
Förbundet Svenska Seniorers Årsmöte äger rum tisdagen 19.3. kl.14.00 på partikansliet 6.våningen, Simonsgatan 8A, Helsingfors.

Välkommen på Seniorernas Årsmöte!

 

På Årsmötet skall samlingen godkänna Seniorernas verksamhetsplan för 2019, verksamhetsberättelsen för 2018 samt bokslutet för 2018. 

Mötet äger rum på 6.våningen vid SFP:s partikansli, Simonsgatan 8A i Helsingfors. 

 

Vi bjuder på kaffe och tilltugg. Hjärtligt välkommen!