seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Ralf Skåtar omvaldes till förbundsordförande för 2020

01.10.2020 kl. 11:06
Seniorerna valde ny styrelse och godkände verksamhetsplan för år 2020.

Seniorerna samlades till årsmöte i Helsingfors 8.9.2020. På årsmötet omvaldes sittande ordförande Ralf Skåtar som ordförande för år 2020. Seniorerna valde även ny styrelse för år 2020. Gratulationer till alla ny- och omvalda!

 

Seniorerna godkände även en verksamhetsplan och budget för år 2020 samt verksamhetsberättelse och bokslut för år 2019. Dessa dokument finner Ni under fliken verksamhet på hemsidan. 

 

Nu går vi till val och vårlängtan. Välkommen med i val - och ordinarie verksamheten på lokala håll!