seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Partidagen 2019

27.06.2019 kl. 12:34
SFP:s partidag gick av stapeln 7.-9.6. i Vasa. Läs Ralf Skåtars, seniorernas ordförande, anförande här!

Bästa delegater.

Nu är vi inte mera ett oppositionsparti utan vi är med och besluter i våra viktiga frågor för framtiden.

Vi blir alla äldre med åren men "Ingen äldre person ska behöva vara rädd för att åldras".

-Så står det skrivet i Regeringsprogrammet som nu har godkänts.

Kanske vi åter igen vågar bli gamla, enligt statistiska uppgifter kommer den åldrande befolkningen att öka med ca 45% inom de närmaste 10-15 åren. Många anställda inom vården går även i pension.

I regeringsprogrammet fick även de äldre en del av kakan som bl.a. det länge påtalade äldreombudet som kommer att anställas för att övervaka äldreomsorgen. 

Ytterligare bl.a.:

-Förebyggande vården

-Vården på svenska, vilket kan  bli en  större förändring i Helsingfors än i Österbotten för befolkningen Österbotten får en betydligt bättre service på svenska.

-VCS som får fulljour

-De lägsta pensionerna kommer att höjas

-Det blir flera anställda inom vården och äldreomsorgen 

- 0,7 vårdare/klient, I vissa områden blir inte detta så stor förändring då

  personalstyrkan idag ligger mellan 0,6-0,7 anställda/klient

- flera läkare skall anställas och utbildas, det här betyder  att flera kommer att få jobb inom vården, men var skall man hitta all den personal. 

Alla lämpar sig inte för ett sådant serviceyrke, det är ett svårt yrke för det gäller att ge service till äldre och sjuka personer.

Att observera då t.ex. en närvårdare som vill söka sig vidare till sjukskötare och redan har 3-årig vårdutbildning erhåller 30 poäng mindre än en student vid inträdesförhören. 

All denna satsning på vården kommer att höja kostnaderna kraftigt, vilket man bör förbereda sig på i god tid.

Det leder vidare till att effiktiviteten måste samtidigt ses över för att det även skall bli kostnadseffektivt. Man har i Sverige konstaterat att kontakterna till  patienterna endast utgör 1/3 av arbetstiden. 

 

Jag tror samtidigt att skulle läkarna bli tvugna att välja ifall de skall jobba inom den offentliga sektorn eller inom  privata sektorn skulle effektiviteten betydligt höjas inom den offentliga och man skulle effektivare utnyttja utrymmen och personalresurserna och få bättre utdelning av den utbildning som läkarna skickas på. Vem tror Ni  betalar den utbildningen ifall de jobbar för två arbetsgivare. 

Allt det här kommer att bli en ledningsfråga. 

25% av den arbetsföra befolkningen lider av mental ohälsa.

En satsning på den förebyggnade vården välkomnas därför, men det viktigaste är trots allt att man tar hand om sig själv, bl.a. att röra på så mycket som möjligt minst 5 dagar /per vecka med två pulshöjande aktiviteter per vecka, detta säger professor Anders Hansen i sin bok  "Hjärnstark".

Att få regelbundet mat och näringsrik sådan samt en förebyggande rehabilitering är viktigt för oss alla.

Det här blir kanske i första hand kommunernas uppgifter. 

Från  den 1.11.2019 kommer veteranerna att få förbättrade förmåner,  som statskontoret betalar men det förutsätts att kommunerna ansöker om ersättningen.

 

Tack, 

 

Ralf Skåtar ordförande för Seniolrerna

Anförande på partidagen i Vasa 2019