seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Kjell Wennström ny sekreterare för Förbundet Svenska Seniorer i Finland

15.01.2020 kl. 16:27
Kjell Wennström har utsetts till sekreterare för Förbundet Svenska Seniorer i Finland. Som sekreterare ansvarar Wennström över förbundets praktiska verksamhet och ekonomi. Wennström inleder sitt arbete 14.1.2020.

Wennström är filosofie magister och har tidigare varit verksam och innehaft en mängd olika förtroendeuppdrag inom SFP, SFP i Åboland och SFP i Åbo.

– Jag ser fram emot att arbeta med seniorerna. Tillsammans med förbundsstyrelsen och alla våra hundratals aktiva i kommunerna kommer vi att jobba målmedvetet för seniorerna och kommunalvalet 2021 samt för att stärka vår verksamhet, säger Wennström.

Seniorerna tackar Christa Elmgren för allt hon gjort för förbundet och önskar henne framgång i de nya uppgifter som framtiden för med sig.Tilläggsinformation:
Ralf Skåtar, ralf.skatar@multi.fi
Kjell Wennström, kjell.wennstrom@sfp.fi