seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Partidagen 2020

14.12.2020 kl. 09:04
FSSF:s ordförand Ralf Skåtars anförande vid den virtuella partidagen 2020 i Vanda.

Bästa partidag

att behandla detta ämne på 3 min är alldeles för kort tid, men jag skall ta upp några problem, kanske det väcker tankar inför den kommande vårdreformen.

Under alla år som man arbetat har man betalat social- och hälsovårdsförsäkring för att kunna erhålla en förmånlig hälsovård. Får man det idag?

Jo till vissa delar och inom den offentliga sektorn.

Men för att få en snabbare specialistvård borde man ha en försäkring och gå via den privata sektorn.

Men varför är det så svårt att få remiss till specialister och när man får det kan      väntetiderna bli långa, trots att ärendet kan vara brådskande

-          att få remiss till PET-röntgen ges endast från Centralsjukhuset

-          det här leder till att slutresultatet kan bli förödande för klienten och dyrare för               samhället.

Händer detta inom företagshälsovården kan man t.o.m. få komma snabbt och svaret får man genast efter att t.ex. röntgen har tagits.

För vissa sjukdomar måste man nästan alltid besöka en privat läkare i första hand, liksom uppföljningen.

Vad är då orsaken till de långa väntetiderna?

-          har det offentliga brist på specialläkare – blir tvingade till köptjänster

-          t.ex. specialistläkaren jobbar 1 dag/varannan vecka. När köerna blir för långa jobbar läkaren 2 dagar/vecka.

-          läkarna har privata mottagningar

-          på frågan, kan man inte skickas till universitetssjukhuset, blir svaret; då skall det vara mycket vägande skäl.

-          vad är vägande skäl, om remissen är brådskande?

 

Man frågar sig också?

-          används den dyrt inköpta apparaturen, utbyggnaderna och personalen tillräckligt effektivt?

-          finns inte tillräckligt med kunniga läkare som kan avläsa bilderna vid de lokala sjukhusen?

-          vill man inte jobba inom offentliga?

-          varför ges inte servicesedlar för att kunna anlita den privata sektorn.              

-          kan det uppstå en konkurranssituation då läkarna jobbar inom offentliga och privata sektorn parallellt och är delägare i privatläkarföretag?

Ett uttalande av läkare var; -tyvärr görs dessa ingrepp inte inom offentliga sektorn, men har Ni någon försäkring?

Då lyckas det nog att få bli undersökt tillräckligt snabbt och få ingreppet verkställt.

-          Vissa uppföljningar uppmanas man att söka sig till privat läkare, då kan man besöka samma läkare, men betala ett betydligt högre pris.

-          Lönesituationen?

Självfallet är lönesituationen av en avgörande faktor för specialisterna då man t.ex.

Har en fulltecknad dag med ca 20 klienter x 100-140€/ klient blir ca 300-400€/tim.

Sådana löner erhåller man knappast inom offentliga vården.

-          utnyttjas tryggheten inom offentliga sektorn, liksom -fortbildningen?

I Finland har vi rätt till privatföretagsamhet, borde våra viktiga läkare välja att jobba antingen privat eller offentligt ?

Jag har ingen lösning direkt på problemen. Men offentliga sektorn kunde konkurrensutsätta godkända och certifierade vårdbolag och utverka servicesedlar, så att patienterna har möjlighet att välja, ifall väntetiden blir för lång inom offentliga.

Tack

Ralf Skåtar ordförande för Seniorerna