seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Partifullmäktige 14.11.2020

14.12.2020 kl. 09:10
FSSFs viceordförande Kjell Wennströms anförande i den allmänpolitiska debatten vid partifullmäktigemötet på distans den 14 novemnber 2020

Bästa partifullmäktige

Trots att statsrådets planer för vårdreformen ännu inte hunnit presenteras i sin slutliga form,

än mindre godkänts, så är planeringen ute i sjukvårdsdistrikten redan i full gång.

Egentliga-Finland har t.ex. beviljats runda 15 miljoner euro för sådan planering.

Ett arbete som nu leds av sjukvårdsdistriktet i enlighet med deras ansvar för att planera hur vården ska organiseras i distriktet. Och enligt en plan som långt utarbetats i enlighet med de riktlinjer som skissats upp inför det förra sote-reform försöket, som vi alla vet gick i stöpet p.g.a. att det inte uppfyllde våra grundrättigheter. 

Utgående från denna strategi planeras nu hur vården och omsorgen ska organiseras i Egentliga-Finland i framtiden. Och observera att denna planering sker i enlighet med nu gällande lagstiftning och görs utan att vi egentligen riktigt vet av vad den nya sote-lagstiftningen kommer att stadga. Vilket medför att planerna antagligen kommer att förverkligas oberoende av om sote-reformen går igenom eller inte.

Just nu pågår arbetet med planering av en del nya vårdprocesser - eller en omstrukturering av existerande - kanske inte så väl fungerande vårdprocesser.

Här i Egentliga-Finland planeras en utveckling av Bl.a.

  • En centraliserad service-enhet för distanstjänster – vård och omsorg på distans...
  • Samt en modell för individualiserad styrning av patienter i vården och omsorgen...

Ordförande

Det är lätt att se att ett sådant utvecklingsarbete i allra högsta grad rör den svenskspråkig servicen och de tjänster som ska ges likvärdigt på finska och svenska. Språklagstiftningen är mycket klar i denna fråga - men i praktiken lätt ”glöms” – eller avfärdas med att de kan skötas lika som på finska.

SÅ därför vill jag NU och HÄR påtala - att det är nu vi ska vara med och påverka - så att planerna för hur den svensksspråkiga vården och omsorgen ska fungera i DIN kommun... i DITT närsamhälle

blir just enligt DINA behov... skulle oxå gärna se statsrådet sätta ned foten i denna fråga.

Bästa partifullmäktige – det är NU det är tid att planera – att påverka!

Tack!

Kjell Wennström