seniorlogo


sfp:s logo


Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Georgsgatan 27
PB 430
00101 Helsingfors

 

Ordförande 2022-2023

Kjell Wennström

kjell.wennstrom@sfp.fi

Sekreterare

Eja Björkqvist

eja.bjorkqvist@gmail.com

Seniorernas uttalande på partifullmäktige 23.4.2022

24.04.2022 kl. 10:11
Några ord om fastighetsskatten

Bästa partifullmäktige

Några ord om fastighetsskatten.

Vi seniorer är väl medvetna om fastighetsskattens betydelse för kommunerna.

Och främst då för kommuner där mark- och fastighetsägarna är bosatta och skrivna i en annan kommun.

Regeringen vill ändra sättet och grunden för hur man beräknar värdet på mark och fastigheter

för att göra den mer rättvis

Det har vi inget emot – inte heller att fastighetsskatten skulle baseras på ett marknadsvärde på mark och fastigheter.

Men när det föreslås att marknadsvärdet skulle beräknas utgående från ett medeltal av marknadsvärdet på mark och fastigheter i området – då är vi av annan åsikt...

En sådan modell skulle leda till ett spekulativt värde på vår mark och våra gamla fastigheter

Vi seniorer är inte intresserade att delta i och betala för grannarnas skrytbyggen...

eller att vår mark och enkla stugor skulle dra ner värdet för våra grannar...

för då blir fastighetsskatten orättvis

Vi seniorer anser att lagförslaget absolut bör föras via grundlagsutskottet för att bedömas utgående från ett jämlikhets och rättvisoperspektiv.

Svenska seniorer i Finland r.f.

Kjell Wennström, ordförande