Tillbaka

Delaktighet och möjlighet att påverka

27.11.2023 kl. 10:07
Seniorernas inlägg i den allmänpolitiska debatten vid partifullmäktige den 25-26.11.2023

Bästa partifullmäktige 

Grundlagens 2 § och specifikt dess 2 moment, lyder “Till demokratin hör att den enskilde har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling” eller det vi i mer dagligt tal uttrycker som att “alla ska ha rätt att känna sig delaktiga och möjlighet att påverka”. Ett stadgande som därefter flyter ner genom all lagstiftning som berör våra rätt till deltagande och medbestämmande.

Om man lite analyserar vad delaktighet och möjlighet att påverka innehåller eller består av kan man grovt dela in det i tre (3) faser

  1. Delaktighet och möjlighet att påverka före beslut 
  2. Delaktighet och möjlighet att påverka medan service och tjänster ges
  3. Och möjlighet att ge respons på service och tjänster i efterskott

Förutsättningarna för delaktighet "före"

  • att man får/har alla den information man behöver “före” för att ta ställning
  • att det finns lätt tillgängliga och lämpliga kanaler för att ge sin åsikt
 

Förutsättningarna för delaktighet "under"

  • att man görs delaktig, informeras, hur service och tjänster ges och att det görs till en rutin att höra klienten 
  • Förutsättningarna för delaktighet "efter"

Förutsättningarna för delaktighet "efter"

  • att det finns lätt tillgängliga kanaler för responsatt göra återkoppling till en aktiv process inom organisationen

Bästa partifullmäktige 

Om vi sen också tittar lite på partiets delaktighet och möjlighet att påverka så är den ju i grunden rätt bra, till och med riktigt god kanske, med allt från och med motionsrätt och motionsbehandling till partidagsbeslut.

Och ett gott aktuellt exempel utgör de partiprogramträffar som nu görs runt om i landet där alla intresserade medlemmar som så önskar kan komma till tals, säga sin mening, och ha möjlighet att påverka.

Men för att ni inte ska bli alltför förnöjda, så vill jag nog påpeka att man nog ibland kunnat se och höra av lite missnöje bl.a. inom partiets förbund att man inte alltid känner sig så delaktiga som man skulle ha önskat eller anser sig ha en möjlighet att påverka.

Huruvida detta är riktigt på riktigt kan kanske vara lite knepigare att avgöra men trots det vill jag framhålla hur viktigt det är att alla ska kunna känna sig delaktiga och ha möjlighet att påverka.

Många av oss kanske tycker eller antar att detta är självklart men tyvärr måste jag konstatera att det inte alls är så självklart som det borde vara - åtminstone inte på svenska - i en del av våra större tvåspråkiga tätorter.

Tillräcklig information, på svenska, om vad som är på gång är bristfällig eller helt obefintlig lätt tillgängliga kanaler där man kan säga sin åsikt på saknas eller svåra att hitta

service och tjänster kan vara svåra att påverka om man inte behärskar finskan så bra och respons på de tjänster och den service man fått verkar inte beaktas om den ges på det så kallade andra inhemska.

Därför vill vi seniorer att moderpartiet tar grundlagens andra paragraf, andra momentet på allvar inte enbart inom den egna organisationen utan även inom alla de samhällsorgan där partiet verkar. 

Tack!