Tillbaka

Presidenten bör visa en stark värdegrund.

16.01.2024 kl. 09:35
Presidenten som ska leda Finlands utrikes- och säkerhetspolitik har egentligen ingen direkt funktion inom inrikespolitiken men bör vara en person med tydlig värdegrund, en förebild för gemensamma värderingar. En värdegrund som baserar sig på rättvisa och värnar om vår kultur, bildning och tolerans som viktiga källor för den nationella identiteten.
Så gott som alla kandidater försäkrar i intervjuer sin positiva inställning till det svenska språket och den finlandssvenska kulturen. Yle erbjuder kandidaterna en möjlighet att presentera sig och svara på frågor i en valkompass på både finska och svenska. Men alla kandidater har inte gett sig tid att skriva sina svar även på svenska.
Svenska seniorförbundet betonar vikten av det svenska språket och uppmanar våra väljare att delta i debatterna och ställa frågor på svenska. Det har stor betydelse för oss att vi kan få service på det egna modersmålet. Servicen på svenska är grunden för ett tryggt och delaktigt åldrande som SFP:s äldrepolitiska program betonar.
För oss seniorer är det viktigt att vi äldre med lång erfarenhet gör vår röst hörd. Delta gärna i de olika valkompasserna och ta reda på kandidaternas inställning till det svenska språket.
Det kan vara avgörande för vem som får din röst.
Svenska seniorer i Finland rf
Kjell Wennström, ordförande
Gunilla Jusslin, viceordförande
Björn Fant, viceordförande