Tillbaka

En genuint tvåspråkig arbetsplats.

01.09.2023 kl. 08:59
Svenska Seniorer i Åboland noterar med tillfredsställelse att välfärdsområdet Varhas löfte att Åbos nya vårdcentral på Kaskisbacken som planeras i gamla Åbolands sjukhus ska kunna erbjuda hela vårdkedjan på svenska. Man ska uttryckligen utgå från patientens eller klientens behov. Det ska vara möjligt att få hela vårdkedjan på svenska vid Kaskisbackens vårdcentral.

Det ska med andra ord vara möjligt att tala svenska från det att man ringer vårdcentralen, går till laboratoriet och kommer till läkaren. Vårdteam ska se till att vårdkedjorna är så smidiga och flexibla som möjligt och att olika specialisttjänster också placeras i byggnaden enligt det.

Regionchefenoch projektchefen för den nya tvåspråkiga vårdcentralen Miia Lindström konstaterar att "Allt ska fungera på både svenska och finska så som det är i Pargas och i Kimitoön."

Utifrån den arbetserfarenhet vi seniorer skaffat oss på våra arbetsplatser, både finsk- och svenskspråkiga, kräver detta att även ledningen, organisation och det interna arbetsspråket fungerar jämlikt på båda språken. Detta med tanke på att den nya vårdcentralen ska stödja de tvåspråkiga vårdenheterna ute i välfärdsområdet.

Lindström konstaterar att även om det råder stor personalbrist inom vården finns det redan nu "ett väldigt stort intresse” bland tvåspråkig vårdpersonal att få jobba på Kaskisbacken. Många tvåspråkiga vill kunna använda sin svenska på jobbet så Lindström tror inte att det blir svårt att rekrytera personal.

Svenska seniorer stödjer tanken på en personalplan. Att det behövs en separat personalplan känns tråkigt. Men det är kanske det som krävs för att skapa en genuint jämlik tvåspråkig arbetsplats?

Kjell Wennström, ordförande

Svenska seniorer i Åboland rf