Tillbaka

Varför Juppi och inte Yuppie?

29.03.2023 kl. 09:48
Patrik Boström undrade (ÅU 28.3) varför jag använde ordet juppi. Jo, för att det bäst beskriver dem som stöder det så kallade Entimmeståget. Ett typiskt finlandssvenskt lån från finskan liksom yuppie är ett lån från engelskan. Kanske lite i linje med ”pakkoruotsi”.

Juppi beskriver bäst dem som vill åka snabbt till huvudstaden utan att bry sig om vilka naturvärden det lägger under sig och kostnader det medför.

Finansministeriets tjänstemän har under tjänstemannaansvar räknat ut att det inte skulle bli ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart på flera hundra år. Vi har redan nu en alltför stor underhållsskuld.

Och den nya banan är ju inte heller underhållsfri, nya underhållskostnader skulle kanske aldrig göra att den lönsam.

Så Juppitåget är nog en bra benämning på ett projekt jag inte kan stödja.

Kjell Wennström
Kandidat i riksdagsvalet, SFP