Tillbaka

Om Föli-bussarnas nya infoskyltar

28.03.2023 kl. 10:23
Tyvärr är texten på Föli-bussarnas nya infoskyltar vid Salutorget enbart på finska.
Stadens kollektivtrafik har skött sin informationsuppgift exemplariskt under de senaste åren.
 
I samband med de senaste upphandlingarna har man även beaktat personer med funktionsnedsättning genom att hållplatserna utropas på ett klart och tydligt språk i bussarna. Antagligen reagerade ÅU därför inte på att infoskyltarna runt Salutorget hittills endast är på finska. Eller kan det beror på att tidningens foto visar en linje som inte har ett svenskt namn. Kollektivtrafikens chef Sirpa Korte kände inte heller till varför det blivit såhär, men lovade att saken ska åtgärdas och ber om ursäkt för att det dröjer.
 
Enligt språklagstiftningen bör det ju informationen ges samtidigt på båda språken och vi får hoppas att så sker när staden till våren tar i användning de stora infopylonerna på Salutorget.
 
Svenska Seniorer i Finland rf
Kjell Wennström, ordförande