Tillbaka

Delaktiga eller inte?

23.09.2023 kl. 08:45
Välfärdsområdet Varha befinner sig just nu i sin allra intensivaste planeringsfas för hur verksamheten ska organiseras de kommande åren. Det handlar om allt från en regional välfärdsplan och en delaktighetsplan till en servicestrategi som ska styra välfärdsområdets service och tjänster.

Enligt utkastet till regional välfärdsplan och servicestrategi ska Varha stärka delaktigheten genom att ställa invånaren i centrum. Enligt planen strävar man efter att minska ojämlikheten och att öka delaktigheten.

Man konstaterar att delaktighet och möjligheter att påverka ökar livskvaliteten. Delaktighet är alltså ett centralt element för vårt välbefinnande. En delaktighet som förutom alla invånare även berör områdets kommuner och övriga organisationer som berörs av verksamheten.

Det är ganska beskrivande men också trist att utkastet till delaktighetsplan finns till påseende endast på finska, trots att det i utkastet till planen nämns att delaktigheten berör alla invånare och alla organisationer, således även svenskspråkiga.

Välfärdsområdets lagstadgade tvåspråkighet noteras inte alls i delaktighetsplanen.

Vi svenska seniorer ser det som svårt, om inte omöjligt, att i praktiken ordna lika bra service och tjänster på båda språken i hela välfärdsområdet.

Det måste göras på ett annat sätt på svenska om man vill ge lika kvalitativ service och tjänster på båda språken.

Det är alltså all orsak att göra en ordentlig bedömning av konsekvenserna för landsbygden och skärgården inom välfärdsområdena utöver en språkkonsekvensbedömning.

Delaktighet i det här avseendet består av två saker: att få ta del av den information man behöver och att få ge respons på den.

Tyvärr har välfärdsområdet Varha ännu inte publicerat sitt utkast till servicestrategi, men man ber allmänheten besvara några frågor i anslutning till strategin i en enkät på nätet.

Enkäten finns på Varhas hemsida www.varha.fi. Välj de svenskspråkiga sidorna så får ni enkäten och frågorna på svenska.

Kjell Wennström
Ordförande
Svenska seniorer i Åboland