Tillbaka

Arbis betydelse för vårt välmående

24.11.2023 kl. 11:17
Det är ingen nyhet att den fria bildningen är en av nycklarna till den nordiska välfärden.
En viktig del av den breda fria bildningen är det vi kallar Arbis, arbetar- och medborgarinstituten. Dessa institut är en viktig del av stadens invånares fritid och sysselsättning.
 
Det faktum att de båda instituten har en egen gemensam byggnad möjliggör i nuläget verksamhet från klockan 9 till 22. En verksamhet som därmed utnyttjar sina lokaler långt mer och effektivare än de flesta andra av stadens verksamhetsformer.
 
Finska arbetarinstitutets rektor Sanna Orusmaa konstaterar ”att arbetarinstitutens dagsverksamhet är speciellt viktig för seniorer som föredrar att röra sig då det är ljust ute.” (ÅU 16.11.2023)
 
Detsamma gäller även arbetslösa, skiftesarbetande och invandrare som kan gå sina kurser dagstid.
 
”Arbetarinstituten spelar en viktig roll i att förebygga social utslagning och ensamhet, och att erbjuda utbildning och livslångt lärande. Tanken att dagsverksamheten läggs ner är skrämmande”, konstaterar Orusmaa.
 
Svenska arbetarinstitutets rektor Sixten Westerby instämmer. ”Vi måste ha en lokal som är öppen och lättillgänglig dagtid. Vi har fullt hus på dagarna här samt ett café som är viktigt för social samvaro.” (ÅU 16.11.2023)
 
Redan i nuläget säger Westerby att Åbo inte är någon storsatsare då det kommer till arbetarinstituten. I till exempel Tammerfors är verksamheten mycket större, också då man ser till invånarantalet. En flytt skulle innebära att arbetarinstitutens verksamhet skulle flytta till skolor runtom i stan. Men eftersom skolorna är upptagna dagtid skulle det betyda att dagverksamheten skulle läggas ner.
 
Staden har tydligen inte gjort en konsekvensbedömning av vad en försäljning och flytt av Arbis verksamhet till andra lokaler skulle medföra.
 
Att staden ser över sin verksamhet och sina utrymmen är helt på sin plats. Visst är det dåliga utnyttjandet av skolorna ett problem. Men att helt förbehållningslöst anamma en konsultbyrås förslag att sälja Arbis fastighet och flytta verksamheten till lediga skollokaler är svårt att förstå.
 
Enligt lagstiftningen för välfärdsreformen delas ansvaret för det förebyggande arbetet mellan kommunerna och välfärdsområdet. Till stadens ansvarsområde hör utan tvivel all den förebyggande verksamhet som invånarna deltar i på eget initiativ, exempelvis den fria bildningen. Tyvärr noterades inte detta när välfärdsområdet gjorde upp den regionala välfärdsplanen, varken av Varha eller kommunerna.
 
Vi svenska seniorer protesterar å det kraftigaste mot ett så huvudlöst förslag.
 
Vill man öka användningen av skolorna utanför ordinarie skoltid är det lätt och fördelaktigt att låta dem som redan är i skolorna få möjlighet att utnyttja lokalen även efter den normala skoldagens slut liksom att upplåta lokalerna för föreningsverksamhet eller en utökad fri bildning.
 
Det skulle vara väl använda medel i förebyggande syfte.
 
Kjell Wennström
Ordförande, Svenska seniorer i Åboland
 
ÅU