Tillbaka

Spårväg eller ej?

22.12.2023 kl. 09:24
Jan-Erik Wiik och Nicke Wulff försöker i sina insändare (ÅU 12.12 resp. 16.12) i god ”Russelsk anda” argumentera för varför staden bör satsa på spårväg.

Vi seniorer kan hålla med Wulff om att spårvägen är ett verktyg för stadsutvecklingen.

Spårvägsplanerna signalerar för entreprenörer, företag och investerare var det finns byggnads- och investeringspotential.

Man räknar med att stadsutvecklingsprojekt såsom Slottsstaden, Vetenskapsparken och Österås längs den planerade rutten skulle skapa ett behov för en spårväg. Och på samma sätt att planerna på en spårväg skapar ett behov av en kraftig utbyggnad längs den planerade rutten.

Flexiblare busslinjer minskar behovet av kapacitet, förkortar restiden och ökar därmed tillgängligheten

Däremot har vi svårt att se att spårvägen under en överskådlig tid skulle bli en central del av framtidens kollektivtrafik.

Trots att stadens invånare ökar i de nya stadsdelarna är det inte alls säkert att spårvägen möter de kommunikationsbehov invånarna i de nya stadsdelarna har.

Spårvägen har förvisso en betydligt större kapacitet än bussar medan bussen är mycket mer flexibel än spårvägen. Man kan med betydligt enklare medel anpassa busslinjer enligt invånarnas behov än spårvägen.

Flexiblare busslinjer minskar behovet av kapacitet, förkortar restiden och ökar därmed tillgängligheten. Bussalternativet kan därmed lättare svara mot ändrade trafikbehov.

Vi är inte heller säkra på att spårväg skulle utgöra en mer hållbar kollektivtrafik än dagens och morgondagens elbussar, vare sig det gäller infrastruktur eller drift.

Spårväg skulle förvisso vara en stor investering och vi seniorer undrar om den ens på lång sikt kan bli ekonomiskt hållbar. Markanvändningen runt spårvägen skulle säkert generera större inkomster, men vi ifrågasätter förnuftet i att täcka driftskostnaderna för spårvägen med intäkter från markanvändningen.

Vi seniorer vill att staden ska vara en välmående och attraktiv omgivning för sina invånare och företag. Vill vi att den ska växa behöver vi vara modiga och våga investera för framtiden.

Men vi är inte helt övertygade om att spårvägen utgör ett måste för Åbos framtid. En kollektivtrafik baserad på attraktiva elbussar och ett flexibelt busslinjenätverk ligger mer i tidens anda.

Svenska seniorer i Åboland
Kjełl Wennström, ordförande