Tillbaka

Varför ska det vara så svårt att få tid till en läkare?

13.01.2024 kl. 09:30
Enligt en studie som baserar sig på offentliga källor konstaterar Kauppalehti att hv-centralläkarna år 2000 tog emot i snitt 14,4 patientbesök under en arbetsdag. År 2021 var antalet 5,4 besök, det vill säga en minskning med över 60 procent. Vilket är ungefär det samma som hemsjukvården klarar idag, 4–6 patienter per arbetspass.

Varför denna produktivitetsminskning? 

 

Visst, det klagas på personalbrist, men med en sådan produktivitetsminskning krävs det mer än dubbelt så många läkare och sjukskötare.

 

Samtidigt kan vi läsa otaliga artiklar om hur hälsovården utvecklas med stormsteg. Bättre utbildning, bättre utrustning, bättre medicinering och bättre IT-stöd. Tror inte heller att läkare eller sjukskötare skulle göra sitt jobb sämre eller långsammare än för 20 år sedan. 

 

Om vården måste spara kan primär-vården inte vara den man börjar med.

Kan det vara något fel på systemet, något fel i hur vården och omsorgen organiseras? 

Svårt att få kontakt med vården och svårt att få tid till vård. När man väl kommer till en läkare så verkar det löpa rätt bra. Förvisso förekommer det också problem inom vårdapparaten såsom nu under jul- och nyårshelgen när patienter som inte kunde flyttas vidare till en vårdavdelning stockade till jouren. Normalt verkar vården löpa och fungera när man väl är  inne i rullorna.

 

Vård och omsorg är en offentlig servicebranch! Den bör organiseras och ordnas utgående från behovet av service, behovet av vård och omsorg. 

 

Vi seniorer, som hör till målgruppen, vill att  vården organiseras så att det blir lätt att få kontakt med och tillgång till den. Om vården måste spara kan inte primärvården vara den man börjar med. Rätt vård i rätt tid är den bästa förebyggande vården.

 

Svenska seniorer i Åboland rf

Kjell Wennström, ordförande