Tillbaka

Likvärdiga tjänster i hela välfärdsområdet – ”vi efterlyser en konsekvensbedömning för skärgården”

16.02.2024 kl. 04:26
Varha har presenterat ett förslag till principer för hur servicenätet för boendetjänster ska se ut i framtiden. I korthet är planen att öka andelen stödtjänster i hemmet, familjevård och gemenskapsboende samt att minska andelen serviceboende med heldygnsomsorg.
Grundtanken att man ska få bo hemma så länge som möjligt är i sig ett kundorienterat grepp.
 
Men att minska serviceboende med heldygnsomsorg leder automatiskt till att det finns fler äldre i sämre skick inom hemvården, något som i sin tur kräver betydande satsningar på resurserna inom hemtjänsten.
 
Tillgången på personal är redan nu ett problem vilket leder till att det finns mindre tid med klienterna, som inte kan ses som ett kundorienterat grepp.
 
Definitionen av gemenskapsboende innefattar inte personal dygnet runt.
 
Detta boende ger förvisso ett effektivare utnyttjande av hemvården eftersom de anställda slipper mycket körande.
 
Men det tar ett tag innan vi kommer dit.
 
Varha söker samarbetetspartners för att tillhandahålla gemenskapsboende för att minimera sina egna investeringsbehov.
 
Kanske principerna kan lämpa sig för större tätorter, men i mindre förhållanden kan t.ex. centralisering och specialisering rycka undan mattan för de återstående tjänsterna.
 
Vi seniorer efterlyser en konsekvensbedömning av hur de föreslagna principerna för tjänsterna påverkar tjänsterna i landsbygds- och skärgårdskommunerna.
 
Målsättningen för vårdreformen var ju likvärdiga tjänster i hela landet och då ska det väl även gälla hela välfärdsområdet.
 
Svenska seniorer i Åboland
Kjell Wennström
ordförande