Tillbaka

Pressmeddelande från seniorernas årsmöte

27.02.2024 kl. 09:23
Svenska Seniorer i Åboland återvalde vid föreningens årsmöte Kjell Wennström till ordförande för verksamhetsåret 2024

Vid mötet återvaldes Solveig Basilier, Henrik Solin och Bengt Häggman som ordinarie
styrelsemedlemmar. Susanne Segerstråle, Barbro Sipilä och Christer Friis sitter sedan
tidigare i styrelsen. Ulla Mattson och Gunveíg Jörkell valdes till ersättare i styrelsen.
Före det officiella mötet tog de närvarande seniorerna del av tankesmedjan Agendas
presentation av senaste rapport “Sidan hittades ej - den digitala tvåspråkigheten i Finland”.
Mötet konstaterade att den tilltagande digitaliseringen försvårar den äldre befolkningens
möjligheter att delta i samhällsdebatten. Allt mer av informationen samhällsinformationen
presenteras enbart på nätet vilket gör det svårt eller omöjligt för en del av den äldre
befolkningen att tillgodogöra sig informationen. Många dagliga funktioner såsom att boka tid
eller att anmäla sig till olika aktiviteter ska om möjligt göras över nätet. Många äldre har inte
ens sådan utrustning, smarttelefon eller PC, som krävs för sådana digitala tjänster. Vilket
leder till att en del av den äldre befolkningen inte beaktas i samhällsbygget.
Svenska seniorer i Åboland rf