Tillbaka

I Åboland heter det

21.03.2023 kl. 13:51
Det lobbas flitigt för eller emot det så kallade entimmeståget. Undertecknad och Svenska seniorer stöder inte i dagens ekonomiska läge ett sådant projekt.
Infrastrukturen till och från samt inom Egentliga Finland är och förblir viktig. Egentliga Finlands hamnar utgör landets port mot väst. Det är av största vikt att all den infrastruktur vårt lands exportindustri behöver - färjor, broar, vägar och järnvägnätet fungerar, vilket dessutom kommer att få en allt större betydelse nu när östhandeln gått i stå.
 
Borde vi döpa om Entimmeståget till Juppitåget?
 
Bolaget "Entimmeståget till Åbo Ab" som planerar byggandet av den nya tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo har beräknat att projektet skulle generera sysselsättning, löneinkomster och skatteinkomster till berörda kommuner och staten. 
 
En beräkning som säkert kan stämma. Men samma sysselsättning och inkomster skulle säkert genereras av underhållsinvesteringar i vår underhållsskuldsatta infrastruktur. Och därtill skulle investeringarna spridas över hela landet. Finans- och Kommunikationsministerierna kom för en tid sedan med en utredning om de stora banprojektens miljökonsekvenser och ekonomiska effekter. Och kom fram till att alla dessa skulle kosta mer, mycket mer, än de genererar.
 
Vi seniorer anser att projektet "entimmeståget" ska vänta tills vi säkrat tillräckliga resurser för vår nu underhållskuldsatta infrastruktur - vi nöjer oss tillsvidare med "en timme till tåget".
 
Svenska Seniorer i Åboland r.f.
Kjell Wennström, ordförande
Kandidat i riksdagsvalet, SFP