Tillbaka

Hur klara utmaningen med de stora åldersklasserna?

10.03.2023 kl. 09:41
Hur ska samhället klara utmaningen när de stora åldersklasserna kommer upp i den åldern när de börjar behöva vård och omsorg?
Om det är svårt redan nu, hur ser det ut vid nästa riksdagsval när antalet vårdbehövande äldre har ökat med 75 % från dagens siffror? Var finns en plats för alla som behöver vård och omsorg? Dagens äldreboenden är dimensionerade enligt dagens behov, inte morgondagens. Egentligen är de redan underdimensionerad i dag. Vi har en kö på fler än etthundra till ett äldreboende enbart i Åbo. Etthundra, tycker kanske någon, är väl inte så många i en stad som Åbo. Men, för etthundra personer krävs det ett ganska stort servicehus och ett sådant borde ha byggts redan nu. 
 
Och det ska finnas personal, när det redan nu råder brist på vårdare. När de som utbildade sig till vårdare på 60–70 -talet går i pension har vi samtidigt allt färre ungdomar som utbildar sig inom vårdbranschen. Dagens betydligt mindre åldersklasser räcker inte ens till för att fylla de platser vårdutbildningen erbjuder. Men räcker dagens utbildningsplatser till? När vi behöver utbilda 75 % fler vårdare? Var hitta alla dem?
 
En komplex ekvation som nästa riksdag
och regeringen har att lösa.
 
Om inte samhället klarar av att ge de äldre den vård de behöver finns risken att vi skapar en  kvinnofälla när kvinnorna blir tvungna ta hand om sina äldre anhöriga. Egentligen finns den redan. Visst finns det många män som tar hand om sina anhöriga, men se sanningen i vitögat, det är trots allt till största delen kvinnor som gör jobbet. Vilket samtidigt leder till att de till en del eller helt är borta från den normala arbetsmarknaden.
 
Vi har alltså en mycket komplex ekvation som nästa riksdag och regeringen har att lösa. Vilka verktyg har vi? Seniorerna kommer att diskutera utmaningen på ett seminarium på Villa Vinden den 18 mars, vilket vi kommer att annonsera om i denna tidning inom kort. Alla intresserade är välkomna.
 
Kjell Wennström, ordförande
Svenska Seniorer i Åboland r.f.
Kandidat i riksdagsvalet, SFP