Pressmeddelande

22.03.2024 kl. 09:31
Svenska Folkpartiets seniorförbund, Svenska Seniorer i Finland valde Kjell Wennström till
ordförande för verksamhetsåret 2024 vid föreningens årsmöte i Vasa.

Årsmötet valde även Björn Fant till I vice ordförande och Gunilla Jusslin till II vice ordförande för förbundet.
Vid mötet valdes Solveig Halonen in som nu ny ordinarie medlem och Pirjo Wadén till ny
ersättare i styrelsen. Reinhold Klockars, Monica Björkman, Eja Björkqvist, Gunvor
Brettschneider och Christer Friis återvaldes som ordinarie styrelsemedlemmar och Isa
Forsbäck, Solveig Kaiser samt Kerstin Ilander som ersättare. Marianne Buss, Christer
Rosengren, Gunilla Jusslin, Sten Lindgren, Björn Fant och Solveig Basilier sitter sedan
tidigare som ordinarie medlemmar med Leif Rönnskog och Susanne Segerstråle som
ersättare i styrelsen.
Före det officiella årsmötet ordnade Botniaseniorerna, som fyller 10 år, ett seminarium där sektordirektören för äldre Pia Vähäkangas gav en presentation av hur boendeservicen är
tänkt att ordnas inom Österbottens välfärdsområde. Under diskussionen framgick att de myndigheter som övervakar hur den nya boendeformen gemenskapsboende ännu inte bildat sin syn på hur boendeformen ska organiseras. Vilket, konstaterade deltagarna, kan leda till ojämlik behandling av äldre.
Ann-Sofie Silvennoinen, doktorand vid Åbo akademi, presenterade forskningsresultat om
den upplevda kvaliteten och trivseln på äldreboenden. Undersökningar av uppfattningen av trivsel skilde sig mellan personal, boare och anhöriga och visar klart hur viktig den upplevda
trivseln är för kvaliteten i boendet. Kontentan blev till en fråga - ska man vara tvungen att
betala för sociala aktiviteter som ger trivsel?
Svenska seniorer i Finland rf

Kjell Wennström