Ordförande Kjell Wennströms inlägg i den allmänpolitiska debatten vid partifullmäktige 25.5

25.05.2024 kl. 13:58
Seniorerna har valt som sitt motto att “alla ska kunna vara delaktiga och ha möjlighet att påverka” - även på äldre dar. Men det är nog faktiskt ett motto som gäller oss alla - gammal som ung, man som kvinna osv.
Mottot baserar sig på grundlagens 2 § om “Demokrati samt rättsstatsprincipen” där det i 2 mom. sägs “Till demokratin hör att den enskilde har rätt att ta del i och påverka samhällets och livsmiljöns utveckling.” Och till den mest grundläggande rättigheten att påverka - hör rätten att rösta. Att i fria demokratiska val lägga sin röst på den kandidat som man vill se vald.
 
Men för att kunna välja, vem man vill lägga vår röst på - så bör man få veta vilka alternativ man har att välja mellan - att vara delaktiga av all den information vi behöver för att göra vårt val - alltså den första delen av vårt motto. Och i en demokrati hör det dessutom till att det ska finnas alternativ att välja mellan.
 
Vi Seniorer är tillfreds med att Svenska Folkpartiets kandidatbukett i EU-valet - den ger oss valmöjligheter.
 
Seniorerna ordnade igår eftermiddag en EU-valdebatt till vilken vi bjudit in alla kandidaterna väl medvetna om att många kandidater skulle vara upptagna på annat håll. Om man ser det från den positiva sidan så är det bra och fint att höra att nästan alla kandidater var upptagna - ja, just som det ska vara. Men det resulterade i att det kom endast en kandidat, Anton Nilsson, Nicke Torvalds ersättare i vårt nu sittande EU-parlament - så vår valdebatt blev till en valpanel. Men en valpanel som jag tror gav åhörarna en överraskande insikt i hur mångfasetterad vår kandidatbukett defakto är. Anton är ingen vanlig politiker - men han är nog den av våra kandidater som kan EU apparaten bäst - efter många år i Nicke Torvalds EU-skola.
 
Vi Seniorerna är glada att vi fick bekanta oss med en bra kandidat - kanske den bästa.
 
Kom ihåg att gå upp och rösta i EU-valet - gör det gärna under förhandsröstningen för man vet ju aldrig om man kan vara med på valdagen.
 
Kjell Wennström