En SFP-röst i Bryssel är viktig även för seniorerna

04.06.2024 kl. 09:03
EU-valet. Seniorförbundets styrelse träffades i Helsingfors 24.5. Efter mötet ordnades en EU-valpanel med EU-kandidaten Anton Nilsson, förbundets ordförande och två vice ordförande.

Antons valbroschyr gav en bra inledning till vår diskussion. ”Tillsammans fortsätter vi arbetet för ett rimligt EU”.

Han är övertygad om att EU är bra och viktigt för oss. Han är lika övertygad om att vi behöver ett rimligt EU som på allvar är stort i de stora frågorna och litet i de små. Besluten ska alltid fattas så nära medborgarna som möjligt.

Vi var överens om att direktiven som kommer från EU ska implementeras i den egna staten.

Viktigt är att man i det egna landet utreder vad man vill åstadkomma med direktivet.

Hur får vi vårt lands åtgärder att passa in i direktivet? Det finns exempel på att våra myndigheter ibland har varit för nitiska och inte anpassat besluten till våra förhållanden.

Den teknologiska utvecklingen går starkt framåt och inom den gröna omställningen kommer nya krav på anpassning. Säkerheten i Finland var en annan viktig fråga som diskuterades.

EU:s utvidgning och utveckling, minoritetsspråkens ställning, olika kulturer och integration var andra frågor vi hann med. Viktiga frågor för oss i Finland.

När det erbjuds arbetsmöjligheter för de asylsökande är det viktigt att även följa de internationella kraven.

Arbetsmarknadsdirektiven i respektive land styr arbetsvillkoren.

Jord- och skogsbrukspolitiken är viktiga frågor för Finland. När nya stater tas med finns anledning att uppdatera EUs jordbrukspolitik. Det är en stor skillnad mellan jordbruket i Finland och t.ex. Ukraina.

Panelen avslutade med hälsningen att vi alla vill vara delaktiga och vi vill kunna påverka besluten i EU. Nu gör vi det bäst genom att gå och rösta.

En röst på SFP är viktig för oss.

Förbundet Svenska Seniorer i Finland
Kjell Wennström
ordförande

Björn Fant
vice ordförande

Gunilla Jusslin
vice ordförande

Kjell Wennström