Svenska seniorer i Åboland

Föreningens syfte är att som regional förening av SSF tillvarata den äldre svenskspråkiga befolkningens erfarenhet och resurser till gagn för deras medborgerliga rättigheter och modersmål, att samla äldre svenskspråkiga i hela regionen till att bevaka deras intressen i det politiska, sociala, kulturella och ekonomiska livet samt att förmedla till politiska beslutsfattare frågor som rör denna befolkningsgrupps rättigheter och behov.

Föreningen ställer sig i sin politiska verksamhet på SFP:s grund.

Aktuellt

Pressmeddelande från seniorernas årsmöte

Svenska Seniorer i Åboland återvalde vid föreningens årsmöte Kjell Wennström till ordförande för verksamhetsåret 2024Läs mera »
27.02.2024 kl. 09:23

Likvärdiga tjänster i hela välfärdsområdet – ”vi efterlyser en konsekvensbedömning för skärgården”

Varha har presenterat ett förslag till principer för hur servicenätet för boendetjänster ska se ut i framtiden. I korthet är planen att öka andelen stödtjänster i hemmet, familjevård och gemenskapsboende samt att minska andelen serviceboende med heldygnsomsorg.Läs mera »
16.02.2024 kl. 04:26

Varför ska det vara så svårt att få tid till en läkare?

Enligt en studie som baserar sig på offentliga källor konstaterar Kauppalehti att hv-centralläkarna år 2000 tog emot i snitt 14,4 patientbesök under en arbetsdag. År 2021 var antalet 5,4 besök, det vill säga en minskning med över 60 procent. Vilket är ungefär det samma som hemsjukvården klarar idag, 4–6 patienter per arbetspass.Läs mera »
13.01.2024 kl. 09:30

Spårväg eller ej?

Jan-Erik Wiik och Nicke Wulff försöker i sina insändare (ÅU 12.12 resp. 16.12) i god ”Russelsk anda” argumentera för varför staden bör satsa på spårväg. Läs mera »
22.12.2023 kl. 09:24

Arbis betydelse för vårt välmående

Det är ingen nyhet att den fria bildningen är en av nycklarna till den nordiska välfärden.Läs mera »
24.11.2023 kl. 11:17

Delaktiga eller inte?

Välfärdsområdet Varha befinner sig just nu i sin allra intensivaste planeringsfas för hur verksamheten ska organiseras de kommande åren. Det handlar om allt från en regional välfärdsplan och en delaktighetsplan till en servicestrategi som ska styra välfärdsområdets service och tjänster.Läs mera »
23.09.2023 kl. 08:45

En genuint tvåspråkig arbetsplats.

Svenska Seniorer i Åboland noterar med tillfredsställelse att välfärdsområdet Varhas löfte att Åbos nya vårdcentral på Kaskisbacken som planeras i gamla Åbolands sjukhus ska kunna erbjuda hela vårdkedjan på svenska. Man ska uttryckligen utgå från patientens eller klientens behov. Det ska vara möjligt att få hela vårdkedjan på svenska vid Kaskisbackens vårdcentral.Läs mera »
01.09.2023 kl. 08:59

Det ska vara sporrande att arbeta längre

Svenska seniorers medlemmar Barbro Schauman och Barbro Sipilä skrev ihop en motion om längre arbetskarriärer till partidagenLäs mera »
19.06.2023 kl. 10:05

Varför Juppi och inte Yuppie?

Patrik Boström undrade (ÅU 28.3) varför jag använde ordet juppi. Jo, för att det bäst beskriver dem som stöder det så kallade Entimmeståget. Ett typiskt finlandssvenskt lån från finskan liksom yuppie är ett lån från engelskan. Kanske lite i linje med ”pakkoruotsi”.Läs mera »
29.03.2023 kl. 09:48

Om Föli-bussarnas nya infoskyltar

Tyvärr är texten på Föli-bussarnas nya infoskyltar vid Salutorget enbart på finska.Läs mera »
28.03.2023 kl. 10:23