Svenska seniorer i Åboland

Föreningens syfte är att som regional förening av SSF tillvarata den äldre svenskspråkiga befolkningens erfarenhet och resurser till gagn för deras medborgerliga rättigheter och modersmål, att samla äldre svenskspråkiga i hela regionen till att bevaka deras intressen i det politiska, sociala, kulturella och ekonomiska livet samt att förmedla till politiska beslutsfattare frågor som rör denna befolkningsgrupps rättigheter och behov.

Föreningen ställer sig i sin politiska verksamhet på SFP:s grund.

Aktuellt

Spårväg eller ej?

Jan-Erik Wiik och Nicke Wulff försöker i sina insändare (ÅU 12.12 resp. 16.12) i god ”Russelsk anda” argumentera för varför staden bör satsa på spårväg. Läs mera »
22.12.2023 kl. 09:24

Arbis betydelse för vårt välmående

Det är ingen nyhet att den fria bildningen är en av nycklarna till den nordiska välfärden.Läs mera »
24.11.2023 kl. 11:17

Delaktiga eller inte?

Välfärdsområdet Varha befinner sig just nu i sin allra intensivaste planeringsfas för hur verksamheten ska organiseras de kommande åren. Det handlar om allt från en regional välfärdsplan och en delaktighetsplan till en servicestrategi som ska styra välfärdsområdets service och tjänster.Läs mera »
23.09.2023 kl. 08:45

En genuint tvåspråkig arbetsplats.

Svenska Seniorer i Åboland noterar med tillfredsställelse att välfärdsområdet Varhas löfte att Åbos nya vårdcentral på Kaskisbacken som planeras i gamla Åbolands sjukhus ska kunna erbjuda hela vårdkedjan på svenska. Man ska uttryckligen utgå från patientens eller klientens behov. Det ska vara möjligt att få hela vårdkedjan på svenska vid Kaskisbackens vårdcentral.Läs mera »
01.09.2023 kl. 08:59

Det ska vara sporrande att arbeta längre

Svenska seniorers medlemmar Barbro Schauman och Barbro Sipilä skrev ihop en motion om längre arbetskarriärer till partidagenLäs mera »
19.06.2023 kl. 10:05

Varför Juppi och inte Yuppie?

Patrik Boström undrade (ÅU 28.3) varför jag använde ordet juppi. Jo, för att det bäst beskriver dem som stöder det så kallade Entimmeståget. Ett typiskt finlandssvenskt lån från finskan liksom yuppie är ett lån från engelskan. Kanske lite i linje med ”pakkoruotsi”.Läs mera »
29.03.2023 kl. 09:48

Om Föli-bussarnas nya infoskyltar

Tyvärr är texten på Föli-bussarnas nya infoskyltar vid Salutorget enbart på finska.Läs mera »
28.03.2023 kl. 10:23

I Åboland heter det "En timme till tåget"

Det lobbas flitigt för eller emot det så kallade entimmeståget. Undertecknad och Svenska seniorer stöder inte i dagens ekonomiska läge ett sådant projekt. Läs mera »
21.03.2023 kl. 13:51

Din röst går alltid till vinnaren!

När SFP går till val på egen lista går alla röster till den på listan som fått mest röster. Så fungerar vårt valsystemet - vinnaren tar allt! Det vill säga, om tillräckligt många går upp och röstar på någon på SFP:s lista, kan vi säga att "jag röstade in hen".Läs mera »
18.03.2023 kl. 10:29

Hur klara utmaningen med de stora åldersklasserna?

Hur ska samhället klara utmaningen när de stora åldersklasserna kommer upp i den åldern när de börjar behöva vård och omsorg?Läs mera »
10.03.2023 kl. 09:41